Beyin Fırtınası Nedir, Nasıl Yapılır?

Beyin Fırtınası Nedir, Nasıl Yapılır?

Beyin fırtınası, genellikle yanlış anlaşılan veya yanlış yapılan bir etkinliktir. İnsanlar genellikle “bunun üzerine beyin fırtınası yapalım” gibi şeyler söylerler. Gerçekten demek istedikleri, çeşitli önerileri veya seçenekleri tartışmak ve değerlendirmek istedikleridir. Açıkçası buna beyin fırtınası denmez. Beyin fırtınası açıkça tanımlanmış aşağıdaki adımlardan oluşan özel bir tekniktir.

 

1. Adım: Fikirlerin Uçuşması

İlk adım, en azından kısmen birçok insana tanıdık geliyor. Bu adım yaratıcı fikir aşamasıdır ve doğru şekilde yapılması en zor adım olabilir. Öncelikle üzerinde çalışılacak konu tanımlanır (genellikle çözülmesi gereken bir problemdir) ve herkesin göreceği şekilde yazılır. Beyin fırtınasının ilk adımı sorunu çözmek için fikir üretmeyi içerir. Ama aslında bundan çok daha fazlasıdır. Çünkü beyin fırtınası bir grup etkinliğidir. Grubun tüm üyeleri fikirlere katılmaya ve katkıda bulunmaya teşvik edilir. İyi bir kolaylaştırıcı, sürecin düzgün çalışmasını sağlayacaktır.

Tavsiye: Bir beyin fırtınasına başlamadan önce tüm önyargılardan, öğrenilmiş çaresizliklerden, kalıp yargılardan, ayaklarınızı yeryüzüne sabitleyen herşeyden kurtulmaya ve zihninizi özgürleştirmeye çalışın. Bunun için beyin fırtınası uygulamasına başlamadan grup halinde hayalgücü geliştirme seansları yapılabilir.

Unutmayın, bu aşamada kötü bir fikir yoktur. Bu aşamada hiçbir fikre yorum yapılmasına veya fikirlerde değişiklik yapılmasına bile izin verilmez. İşte bu noktada kolaylaştırıcının becerileri test edilir. Bu aşamada özgür düşünce ve yaratıcılık teşvik edilir. Bazen fikirler yazılırken, öncekiler üzerine yeni fikirler inşa edilir. Bu şekilde gruptaki her üyenin fikirleri alınır. Daha fazla fikri olmayanlar pas geçilir ve artık gruptan daha fazla fikir gelmediğinde bu aşama sona erer.

 

2. Adım: Fikirlerin Düzenlenmesi

Bir sonraki adım, ilk adımda dağınık şekilde yazılan fikirleri kategorilere ayırmak ve gruplandırmaktır. Bu aşamada, fikirleri netleştirmek için birleştirebilir, gözden geçirip değişiklik yapabilir ve hatta silebilirsiniz. Bu aşamadan elde edilen sonuç, grubun daha sonra eylemlerine dönüşebilecek fikirlerin bir listesini yapmaktır. Ancak bu aşamada fikirlerin kararlara yahut eylemlere dönüşmesi için bir şey yapılmaz.

 

3. Adım: Fikirlerin Puanlanması

Bir sonraki adım, fikir listesini ekibin daha fazla incelenmesi gerektiğini düşündüğü fikirlere göre daraltmaktır. Bu adım grup üyelerinin oylaması yoluyla (gizli oyla ya da açık oyla) yapılır. Liste ilk oylama turunda yeterince daraltılamıyorsa bu adım birkaç tur daha tekrar edilebilir. Nihai sonuç, süreç iyileştirme faaliyetlerine başlamak için önceliklendirilebilecek ve üzerinde harekete geçirilebilecek fikirlerin bir listesidir.

Önemli Not: Beyin fırtınasını başarıyla gerçekleştirmedeki en büyük zorluk ilk adımı başarıyla gerçekleştirmektir. İyi bir kolaylaştırıcı veya deneyimli bir ekip olmadan, süreç hızlı bir şekilde bozulabilir. Kontrol edilmezse, insanlar yaratıcı sürece ve fikir akışına hızla son verecek şekilde yargılamalar, gülmeler, eleştiriler, uygunsuz yorumlar yapmaya başlayabilir. Başlangıçta uygunsuz gibi gelebilecek birçok fikrin büyük değişimleri yaratan fikirler olduğunu biliyoruz. O yüzden özellikle ilk adımda fikirlerin yargılanmaması gerekir, çünkü bu tür yargılamalar katılımcıları caydırır. Sonraki adımlarda, uygun görülmeyen fikirleri ortadan kaldırmak veya onlara düşük öncelik vermek için bir fırsat olacaktır. Dolayısıyla ilk adımda fikirlerin eleştirilerek harika bir fırsatı sabote etmesini engellemek gerekir.